CB Systems

Distributør i Danmark

Port Bin Tide
Port Bin Tide

PortBin Tide samler flydende affald i havne. 

PortBin gør havnene renere og offentlige områder mere attraktive. 

Det giver havnen en synlig "miljømæssig troværdighed". 

PortBin er baseret på gennemprøvet olieslipsteknologi: 

- Høj gennemstrømning. 

- Arbejder med tidevandet 24/7. 

- Robust. 

- Simpelt. 

- Fanger også nemt flydende affald som flasker og dåser. 

- PortBin "Tide" er tilgængelig i tre versioner. "Tide", "Tide Shallow" (lavvande) og "Tide XL".

- PortBin "Tide" & "Tide Shallow"  har et opsamlings-volumen på ca. 35 og  hånd-teres let manuelt.

Port Bin XL
Port Bin XL

PortBin "Tide XL" samler flydende affald i havne.

PortBin gør havnene renere og offentlige områder mere attraktive. 

Det giver havnen en synlig "miljømæssig troværdighed". 

Den er baseret på samme principper som "Tide" og "Tide S", men har et større opsamlingsnet. 

PortBin "Tide XL" er baseret på velkendt olieslipsteknologi: 

- Høj gennemstrømning. 

- Håndterer tidevandet 24/7. 

- Robust. 

- Simpelt. 

- Nemt at håndtere med en lille kran. 

- PortBin "Tide XL" har et opsamlingsvolumen på ca. 1000 liter, som let håndteres med kran.

- Kan også indeholde let flydende affald som f.eks. støvler og dåser.

PortBin Trash Trawl
PortBin Trash Trawl

PortBin "TrashTrawl" indsamler flydende affald fra åer og floder. 

Det er baseret på de samme principper som anvendesved  højhastigheds bomsystem fra olieslips-indvindingsverdenen. Det opsamle effektivt større mængder affald, smart ved hjælp af vandstrømmen i å eller flod.

-Ingen ekstern energi nødvendig. 

-PortBin "TrashTrawl" hindre ikke for både og anden trafik. 

- Høj gennemstrømning.

- Håndterer tidevandet 24/7.

- Robust.

- Simpelt. 

- PortBin "TrashTrawl" har et opsamlingsvolumen på ca. 1000 liter, som let håndteres med kran.

- Affaldet ender i store net sække, der nemt tømmes.


— SpillTech AS er en norsk virksomhed, der udvikler og sælger optimale løsninger på miljøteknologiske udfordringer —


— PortBin er designet og fremstillet af SpillTech i samarbejde med det norske miljøbeskyttelsesministerium. —


— PortBin produkter forhandles i Danmark af CB Systems —